top of page

ARTISTS ICAF 2011

INVITED ARTISTS

GUEST COUNTRY

From Korea:

Hyekyoung MIN

Kwi Seop YUN

Kye-Soon KIM

Miwha PARK

SELECTED ARTISTS

From Japan:

Miki ABE 

Takeshi ADACHI

Tomoyuki ADACHI 

Tomomi AKAHORI 

Toshiro AKI 

Shihoko ANDO 

Rando ASO 

Takanori ENDO 

Mayuko GOUSHI 

Midori HASHIMOTO 

Tomoko IZAKI 

Mari KANZAKI

Kazuhiro KATASE 

Mami KATO 

Tomohiro KATO 

Kei KAWACHI

Norifumi KAYANO 

Chie KOBAYASHI

Yoko KONDO 

Tomoko KONNO 

Chiharu KOUDA 

Naoki MAEDA 

Yuko MAKISHI 

Shigeki MARUYAMA 

Satoshi MATONO 

Setsuko MATSUO 

Akira MIYAZAWA

Yuto MIYAZAWA 

BANRI MOCHIDUKI 

Daisuke MURAI 

Yoko MURAI 

Satomi NODA 

Jun NOGUSHI 

Tomohisa OBANA 

Yuji OBATA 

Tomio OKAYAMA 

Hiroshi SATO 

Toshihiro SUE 

Keiko SUZUKI 

Aki TAGAWA 

Keiichi TANAKA 

Shizuku TOGANOWO 

Satoko TOYOSHIMA PIERRE

Toshiro TUGANE 

Yusuke UMAKAWA 

Masako URUSHIBATA 

Asako WATANABE 

Takako WATANABE 

Mariko YAGI 

Michie YAMAGUCHI 

Junko YAMAMOTO 

Takayuki YAMATOMO 

Masaomi YASUNAGA 

Sachiko YUASA        

bottom of page